Indkaldelse til Generalforsamling

(English recap: The General Assembly in PRG takes place on Tuesday April 26, 19:30. Please consider showing up.)

Bemærk: I år er der ikke sendt kontingentopkrævninger ud sammen med indkaldelsen og det er ikke en fejl. PRG og ATM arbejder på at ændre opkrævningssystemet fra at være én gang om året til at ske løbende. I fremtiden vil et medlemsskab gælde i ét år fra den måned hvor man bliver indmeldt. Fordelen ved denne løsning, er at der ikke opstår situationer hvor medlemmer bliver opkrævet mere end én gang om året eller med mere end ét års mellemrum, afhængig af hvornår de meldte sig ind.

For at følge med den teknologiske udvikling, samt PostDanmarks stigende priser, vil indkaldelser og opkrævninger i fremtiden blive sendt ud via e-mail. Det er derfor vigtigt at I gør os opmærksomme på ændringer i e-mail adresser. Ændringer kan sendes til prg@prg.dtu.dk.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Polyteknisk Radiogruppe (PRG)

26. april 2011 kl. 19:30, i foreningens lokaler.

Dagsorden, i henhold til gældende vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Den afgående formands beretning
  3. Den afgående kasserers forelæggelse af regnskab
  4. Valg af formand
  5. Valg af øvrige bestyrelse
  6. Valg af to revisorer
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag under punkt 7. skal være bestyrelsen i hænde, og være fremlagt i foreningens lokaler senest syv dage før generalforsamlingen.

Såfremt der ikke fremmøder tilstrækkelig mange medlemmer til at den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.